[1]
Zdanowski, M. 2020. (Nowe) trendy w muzealnictwie — spojrzenie subiektywne. Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej. 7 (grudz. 2020), 289–308. DOI:https://doi.org/10.12775/ZWAM.2020.7.16.