[1]
Pavelčíková, M. 2020. Museum of Folk Architecture / Open-air Museum next to the Ľubovňa Castle. Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej. 7 (grudz. 2020), 163–171. DOI:https://doi.org/10.12775/ZWAM.2020.7.09.