[1]
Czepas, P. 2020. Stan i potrzeby badań nad tradycyjnym budownictwem chłopskim w muzeach (na przykładzie łódzkiego ośrodka etnograficznego i wybranych placówek z terenu Polski środkowej). Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej. 7 (grudz. 2020), 136–147. DOI:https://doi.org/10.12775/ZWAM.2020.7.07.