[1]
Marczak, A. 2020. "Mikrohistorie" czyli jak powoiadać o obiektach etnograficznych. Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej. 7 (grudz. 2020), 25–41. DOI:https://doi.org/10.12775/ZWAM.2020.7.03.