1.
PRAWELSKA-SKRZYPEK, Grażyna. Interdyscyplinarność jako jeden ze współczesnych wymogów bycia naukowcem – wyzwania i dylematy. Zagadnienia Naukoznawstwa [online]. 1 październik 2021, T. 55, nr 2, s. 47–50. [udostępniono 7.2.2023]. DOI 10.12775/ZN.2019.013.