1.
SŁOMCZYŃSKI, Kazimierz M. Tadeusz Krauze (1934–2019). Zagadnienia Naukoznawstwa [online]. 8 październik 2020, T. 55, nr 1(219), s. 115–116. [udostępniono 23.1.2022]. DOI 10.12775/ZN.2019.008.