Prawelska-Skrzypek, G. „Interdyscyplinarność Jako Jeden Ze współczesnych wymogów Bycia Naukowcem – Wyzwania I Dylematy”. Zagadnienia Naukoznawstwa, t. 55, nr 2, październik 2021, s. 47-50, doi:10.12775/ZN.2019.013.