Prawelska-Skrzypek, G. (2021) „Interdyscyplinarność jako jeden ze współczesnych wymogów bycia naukowcem – wyzwania i dylematy”, Zagadnienia Naukoznawstwa, 55(2), s. 47–50. doi: 10.12775/ZN.2019.013.