Słomczyński, K. M. (2020) „Tadeusz Krauze (1934–2019)”, Zagadnienia Naukoznawstwa, 55(1(219), s. 115–116. doi: 10.12775/ZN.2019.008.