Prawelska-Skrzypek, Grażyna. 2021. „Interdyscyplinarność Jako Jeden Ze współczesnych wymogów Bycia Naukowcem – Wyzwania I Dylematy”. Zagadnienia Naukoznawstwa 55 (2):47-50. https://doi.org/10.12775/ZN.2019.013.