Słomczyński, Kazimierz M. 2020. „Tadeusz Krauze (1934–2019)”. Zagadnienia Naukoznawstwa 55 (1(219):115-16. https://doi.org/10.12775/ZN.2019.008.