Prawelska-Skrzypek, G. (2021). Interdyscyplinarność jako jeden ze współczesnych wymogów bycia naukowcem – wyzwania i dylematy. Zagadnienia Naukoznawstwa, 55(2), 47–50. https://doi.org/10.12775/ZN.2019.013