Sznajder, Paweł. „Czy Jedyny Bóg może Mieć Syna? Studium osobowości Boga Jahwe W kontekście Idei Wcielenia W myśli Harolda Blooma”. Teologia i Człowiek 51, no. 3 (październik 8, 2020): 29–47. Udostępniono listopad 28, 2021. https://apcz.umk.pl/TiCz/article/view/TiCz.2020.037.