Woźniak, Jakub J. „Trzy Wielkie Symbole Chrzcielne Wigilii Paschalnej W Nauczaniu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI”. Teologia i Człowiek 42, no. 2 (wrzesień 15, 2018): 103–122. Udostępniono styczeń 17, 2022. https://apcz.umk.pl/TiCz/article/view/TiCz.2018.018.