1.
JODKOWSKI, Marek. Próba nadania praw parafialnych katolickiej kuracji w Suszu na przełomie XIX i XX wieku. Przyczynek do badań nad pruską polityką wyznaniową. Teologia i Człowiek [online]. 15 marzec 2016, T. 31, nr 3, s. 99–122. [udostępniono 19.5.2024]. DOI 10.12775/TiCz.2015.038.