1.
SOBCZYK, Adam Józef. Spotkanie z Chrystusem jako podstawa duchowości osób konsekrowanych według nauczania papieża Franciszka. Teologia i Człowiek [online]. 13 kwiecień 2015, T. 29, nr 1, s. 139–154. [udostępniono 26.2.2024]. DOI 10.12775/TiCz.2015.006.