1.
JAROSIEWICZ, Andrzej. Kościół Katedrą Ducha Świętego i jego parakletyczna tożsamość – szkice eklezjologiczno-pneumatologiczne. Teologia i Człowiek [online]. 15 kwiecień 2015, T. 29, nr 1, s. 51–76. [udostępniono 26.2.2024]. DOI 10.12775/TiCz.2015.003.