1.
SŁAWIŃSKI, Henryk. Msza św. i homilia według „Dyrektorium o Mszach św. z udziałem dzieci”. Aktualność dyrektorium w 40. rocznicę powstania?. Teologia i Człowiek [online]. 18 czerwiec 2015, T. 28, nr 4, s. 97–116. [udostępniono 3.12.2021]. DOI 10.12775/TiCz.2014.060.