1.
PILARZ, Krzysztof. Sekularyzacja sacrum i jej konsekwencje pastoralno-wychowawcze. Teologia i Człowiek [online]. 11 czerwiec 2015, T. 28, nr 4, s. 11–26. [udostępniono 27.10.2021]. DOI 10.12775/TiCz.2014.055.