1.
REGIEWICZ, Adam. Kontrkultura jako sposób i miejsce przekazu wiary. Teologia i Człowiek [online]. 9 luty 2015, T. 27, nr 3, s. 21–39. [udostępniono 6.10.2022]. DOI 10.12775/TiCz.2014.034.