1.
PILARZ, Krzysztof. Religia i nauka – współczesne relacje psychologiczno-duchowościowe. Teologia i Człowiek [online]. 30 grudzień 2023, T. 64, nr 4, s. 89–103. [udostępniono 26.5.2024]. DOI 10.12775/TiCz.2023.027.