1.
PERSZON, Jan. Prawda w społeczeństwie relatywizmu. Teologia i Człowiek [online]. 12 listopad 2014, T. 26, nr 2, s. 11–28. [udostępniono 3.2.2023]. DOI 10.12775/TiCz.2014.015.