1.
KUĆKO , Wojciech. Wyzwania moralne Globalnego Paktu Wychowawczego w nauczaniu papieża Franciszka. Teologia i Człowiek [online]. 17 marzec 2023, T. 60, nr 4, s. 143–157. [udostępniono 2.10.2023]. DOI 10.12775/TiCz.2022.029.