1.
BRZEZIŃSKI, Daniel. Od redakcji. Teologia i Człowiek [online]. 30 czerwiec 2021, T. 54, nr 2, s. 5–6. [udostępniono 23.1.2022]. DOI 10.12775/34814.