1.
PAŁĘCKI, Waldemar. Obrzędy przyjęcia do wspólnoty mnichów według ceremoniału tynieckiego z XVIII wieku a wskazania św. Benedykta z Nursji. Teologia i Człowiek [online]. 2 wrzesień 2021, T. 55, nr 3, s. 99–114. [udostępniono 4.10.2023]. DOI 10.12775/TiCz.2021.020.