1.
KALNIUK, Jan. Zjednoczenie z Bogiem w życiu moralnym przez Eucharystię. Teologia i Człowiek [online]. 2 wrzesień 2021, T. 55, nr 3. [udostępniono 1.12.2022]. DOI 10.12775/TiCz.2021.018.