1.
KALNIUK, Jan. Zjednoczenie z Bogiem w życiu moralnym przez Eucharystię. Teologia i Człowiek [online]. 2 wrzesień 2021, T. 55, nr 3, s. 71–84. [udostępniono 12.7.2024]. DOI 10.12775/TiCz.2021.018.