1.
CHROSTOWSKI, Mariusz. Niewykorzystana szansa? O inkluzywnym potencjale niemieckiej koncepcji duszpasterstwa szkolnego jako źródle inspiracji dla Kościoła w Polsce. Teologia i Człowiek [online]. 30 kwiecień 2021, T. 54, nr 2, s. 9–25. [udostępniono 19.1.2022]. DOI 10.12775/TiCz.2021.008.