1.
KONECKI, Krzysztof. Od redakcji. Teologia i Człowiek [online]. 7 grudzień 2020, T. 51, nr 3, s. 5–7. [udostępniono 6.12.2021]. DOI 10.12775/32491.