1.
GRĘŹLIKOWSKI, Janusz. Mirosław Krajewski, Do końca wierni… Orędownicy Maryi, Karmelu i dobrej ziemi, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Obory 2020, ss. 178. Teologia i Człowiek [online]. 12 grudzień 2020, T. 51, nr 3, s. 225–230. [udostępniono 2.12.2022]. DOI 10.12775/TiCz.2020.047.