1.
SUWIŃSKI, Stanisław. Mistyka i prymat miłości. Teologia i Człowiek [online]. 12 grudzień 2020, T. 51, nr 3, s. 101–117. [udostępniono 22.1.2022]. DOI 10.12775/TiCz.2020.041.