1.
DZIUBA, Andrzej F. Zbigniew Pęckowski, Życie wewnętrzne i działalność bożogrobców miechowskich, Miechów 2019, ss. 255, ISBN 978-83-931697-4-0. Teologia i Człowiek [online]. 19 czerwiec 2020, T. 50, nr 2, s. 347–350. [udostępniono 5.6.2023]. DOI 10.12775/TiCz.2020.032.