1.
ZAREMBSKI, Zbigniew. Uczestnictwo rodziny katolickiej w rozwoju społeczeństwa. Teologia i Człowiek [online]. 17 sierpień 2020, T. 50, nr 2, s. 319–336. [udostępniono 1.12.2021]. DOI 10.12775/TiCz.2020.030.