1.
KOTECKI, Dariusz. Czy wspólnoty chrześcijańskie potrzebują jeszcze liturgii w dobie pandemii koronawirusa i po niej? Odpowiedź Apokalipsy św. Jana. Teologia i Człowiek [online]. 10 lipiec 2020, T. 50, nr 2, s. 41–64. [udostępniono 19.10.2021]. DOI 10.12775/TiCz.2020.017.