1.
HAJDER, Mateusz. Czy Biblia mówi o czyśćcu?. Teologia i Człowiek [online]. 8 październik 2020, T. 51, nr 3, s. 81–101. [udostępniono 30.11.2021]. DOI 10.12775/TiCz.2020.040.