1.
SOBCZYK, Adam Józef. Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości, „Duchowość w Polsce”, 14 (2012), ss. 363. Teologia i Człowiek [online]. 15 wrzesień 2013, T. 23, nr 3, s. 173–178. [udostępniono 7.12.2021]. DOI 10.12775/TiCz.2013.039.