1.
OLSZEWSKA, Karolina. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Fides et actio” Toruń 2013. Teologia i Człowiek [online]. 15 wrzesień 2013, T. 23, nr 3, s. 151–170. [udostępniono 5.12.2021]. DOI 10.12775/TiCz.2013.038.