1.
RYCHLICKI, Czesław. Wiara współczesnych w kontekście europejskiego dziedzictwa tradycji chrześcijańskiej. Teologia i Człowiek [online]. 25 wrzesień 2013, T. 23, nr 3, s. 9–18. [udostępniono 1.12.2021]. DOI 10.12775/TiCz.2013.028.