1.
WARCHAŁ, Robert Artur. De Pulchra, pax omnium rerum tranquillitas ordinis. Przyczynki do estetyki św. Augustyna. Teologia i Człowiek [online]. 28 kwiecień 2021, T. 54, nr 2, s. 63–75. [udostępniono 28.1.2022]. DOI 10.12775/TiCz.2021.011.