1.
DUTKIEWICZ, Tomasz. Wiara i rozum – fakty i mity. Racjonalność wiary katolickiej. Teologia i Człowiek [online]. 19 grudzień 2019, T. 48, nr 4, s. 111–126. [udostępniono 30.1.2023]. DOI 10.12775/TiCz.2019.045.