1.
KONECKI, Krzysztof. Od redakcji. Teologia i Człowiek [online]. 19 grudzień 2019, T. 48, nr 4, s. 5–9. [udostępniono 27.1.2023]. DOI 10.12775/28296.