1.
KONECKI, Krzysztof. Ks. Bogusław Migut, Liturgia jako teologia żywa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 248. Teologia i Człowiek [online]. 1 październik 2019, T. 47, nr 3, s. 215–220. [udostępniono 5.12.2021]. DOI 10.12775/TiCz.2019.039.