1.
KONECKI, Krzysztof. Od redakcji. Teologia i Człowiek [online]. 1 październik 2019, T. 47, nr 3, s. 5–8. [udostępniono 27.1.2022]. DOI 10.12775/21605.