1.
SZNAJDER, Paweł. Czy jedyny Bóg może mieć syna? Studium osobowości Boga Jahwe w kontekście idei Wcielenia w myśli Harolda Blooma. Teologia i Człowiek [online]. 8 październik 2020, T. 51, nr 3, s. 29–47. [udostępniono 29.11.2021]. DOI 10.12775/TiCz.2020.037.