1.
GLINKOWSKI, Witold Piotr. Tischner czyta Heideggera – metamorfozy pytania o człowieka. Teologia i Człowiek [online]. 8 październik 2020, T. 51, nr 3, s. 11–27. [udostępniono 22.1.2022]. DOI 10.12775/TiCz.2020.036.