1.
KWIATKOWSKI, Dariusz. Eucharystia darem dla Kościoła i dla świata w świetle adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Sacramentum Caritatis. Teologia i Człowiek [online]. 29 marzec 2019, T. 45, nr 1, s. 11–29. [udostępniono 30.3.2023]. DOI 10.12775/TiCz.2019.001.