1.
SADOWSKI, Michał. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Chrześcijański Orient: Historia, dziedzictwo, współczesność”. Teologia i Człowiek [online]. 19 styczeń 2019, T. 44, nr 4, s. 165–170. [udostępniono 21.5.2024]. DOI 10.12775/TiCz.2018.044.