1.
WOŹNIAK, Jakub J. Trzy wielkie symbole chrzcielne Wigilii Paschalnej w nauczaniu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. Teologia i Człowiek [online]. 15 wrzesień 2018, T. 42, nr 2, s. 103–122. [udostępniono 27.1.2022]. DOI 10.12775/TiCz.2018.018.