1.
KONECKI, Krzysztof. Od redakcji. Teologia i Człowiek [online]. 12 czerwiec 2018, T. 42, nr 2, s. 5–8. [udostępniono 21.7.2024]. DOI 10.12775/18574.