1.
KONECKI, Krzysztof. Od redakcji. Teologia i Człowiek [online]. 16 czerwiec 2018, T. 41, nr 1, s. 5–7. [udostępniono 1.12.2021]. DOI 10.12775/17194.