1.
KRAWCZUK, Marcin. Pisma Ojców Kościoła w literackiej spuściźnie Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego. Teologia i Człowiek [online]. 11 październik 2019, T. 47, nr 3, s. 167–186. [udostępniono 4.12.2021]. DOI 10.12775/TiCz.2019.035.